Goed Frysk op skoalle

Sis Tsiis opinystikken steane hjoed tagelyk yn it Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant!

Goed Frysk op skoalle – FD kranteknipsel
Goed Frysk op skoalle: in bernerjocht – FD tekst
Goed Fries op school – NL vertaling FD-artikel
Goed Frysk op skoalle: in bernerjocht – LC kranteknipsel
Goed Frysk op skoalle: in bernerjocht – LC tekst
*
De oarspronklike ferzje, noch krekt in knikje radikaler, is hjir te finen.

Advertisements
This entry was posted in Aksjes!. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s