Frysk op skoalle – De praktyk

Faaljende ûnderwiismetoaden kommen feitlik nea yn it nijs. Lêsten die út ûndersyk bliken dat kolleezjes hielendal net effektyf binne. Dat hellet gjin krante.
Mar de Fryske lesmiddels wurde hielendal net evaluearre. Der wurde gewoan nije makke. Dy’t dan dus, om’t it mankearret oan probleemanalyses, oplossingsanalyses en deagewoan harkjen nei de minsken foar de klasse, net folle better binne.
Lês hjir it ferhaal fan twa learkrêften.

Advertisements
This entry was posted in Ynfo/Research. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s