Gjin fisy, gjin doel, gjin plan—mar de ûntheffingen gean gewoan fierder


Is der Frysk libben nei de ûntheffingen?
Abe de Vries, Friesch Dagblad, 28 septimber 2017, 23.

De provinsje seit de ûntheffingen foar Frysk ûnderwiis yn fjouwer jier wer ôfbouwe te wollen. Mar in plan is der noch net. It ‘nije’ Frysk ûnderwiisbelied moat net rêste op twang, mar op rjocht.
Iepenje it artikel

 


Onvoldoende aandacht voor Fries op scholen
Jan Ybema, Friesch Dagblad, 30 septimber 2017, 1.

Zo’n drie kwart van de basisscholen in Fryslân doet niet genoeg aan het vak Fries. Dat is althans de tussenstand van de inventarisatie die de provincie laat uitvoeren. Gedeputeerde Sietske Poepjes kiest er niet voor om verbetering van bovenaf af te dwingen.
Iepenje it artikel

 


Groeimodel moet niveau van Fries op basisscholen vooruithelpen
Jan Ybema, Friesch Dagblad, 30 septimber 2017, 31.

Uit een inventarisatie van de provincie blijkt dat drie kwart van de basisscholen onvoldoende doet aan het vak Fries. Met deelontheffingen wil gedeputeerde Sietske Poepjes vanaf nu werken aan een groeimodel.
Iepenje it artikel

 

Advertisements
This entry was posted in Nijs. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s