FNP wol it ûntheffingsbelied weromdraaie

FNP Foarsitter Cees van Mourik wol nei de provinsjale steateferkiezingen fan 2019 de Fryske Taal yn de portefeuille fan de FNP ha en besykje de ûntheffingen foar it jaan fan it fak Frysk werom te draaien (sjoch 05:40).

Advertisements
This entry was posted in Nijs. Bookmark the permalink.

1 Response to FNP wol it ûntheffingsbelied weromdraaie

  1. Eddy Drost says:

    De man hat fansels wol lêzen dat ik skreun ha dat Sis Tsiis in polityke party wurde moat. Sis Tsiis soe by de nije provinsjale ferkiezings mei gemak yn it college komme. Sis Tsiis sil dêr net fan oertsjûge wêze, mar yn it boppesaaltsje fan Wurdum skatte sy dat better yn.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s